Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri
Rehberli̇k Ve Psi̇koloji̇k Danışmanlık | A2VIP Eğitim Kurumları

Rehberli̇k Ve Psi̇koloji̇k Danışmanlık

  • Anasayfa
  • Rehberli̇k Ve Psi̇koloji̇k Danışmanlık
Rehberli̇k Ve Psi̇koloji̇k Danışmanlık

Rehberli̇k Ve Psi̇koloji̇k Danışmanlık

A2 VIP eğitim ortamının temelini oluşturan, temelinde; öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmayı amaçlayan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, öğrenciler, aileler ve öğretmenler olmak üzere üç gruba, eğitsel, mesleki ve kişisel üç temel gelişim alanında kılavuzdur.

A2 VIP Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi öğrencilerinin hedefe ulaşmaları yolunda;

-          Öğretmenler, öğrenciler ve aileler arasında sürdürülebilir ve doğru bir iletişim kurulması yönünde etkilidir.

-          Öğrencilerin motivasyonlarının sağlanarak başarılarına planlı bir ivme kazandırılması döngüsünde merkezdedir.

-          Sistematik ve psikolojik yardımlar sunar.

-          Öğrencilerin yaşam amaçları doğrultusunda dengeli ve yerinde tercihler yapmalarının temel sorumlusudur.

Verimli çalışma teknikleri, sınavlara ve yaşama hazırlık, sınav kaygıları, dikkati toplama, sınav anındaki tutumlar, hız ve zamanlama, test teknikleri, anlayarak hızlı okuma ile birlikte öğrencilerimize düzenli çalışma alışkanlığı kazandırılması, alınan kararların gerçekliğinin gözetilmesi, deneme sınavları sonuçlarının değerlendirilerek, çözüm önerileri ile plan oluşturulması, üst okullara ulusal giriş sınavı sonuçlarının hedefe yönelik tercihlendirilmesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimiz’in odaklandığı konulardır. Meslek seçimi, akran grubu iletişimleri, anne - baba iletişimi  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimiz tarafından dikkatle takip edilmektedir.